Ofis Aydınlatması

Aydınlatma tasarımında genel alanlardan bahsedildiğinde, insanların toplu halde kullandıkları hacimlere verilen ad olduğu akla gelmelidir. Bu alanlar; günlük yaşam içinde zamanımımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz, birbirinden farklı yaşam ve kültür değerlerini barındıran kişilerle paylaşılan hacimlerdir.  Yukarıda bahsedilen alanlardan biri olan çalışma alanları konusunun içinde yer alan ofislerin aydınlatma tasarımını ele aldığımızda, bazı genel kriterleri de göz önüne almak gerekir. Örneğin, kişi sürekli masa başında çalışıyorsa, bu hacimlerin aydınaltılması büyük önem taşır. çalışan kişsinin, konu ve yaş yönünden fazla aydınlığa gereksinimi varsa, tavandan yerleştrilen etkin ve aydınlık düzeyi yüksek ışık kaynaklarıyla bir ışıklı bant uygulamak doğru olacaktır. 

Gündüz ışığı açısından doğru yerleştrilmiş bir çalışma masasının aydınlatılmasında en doğru çözüm ise gün ışığının geldiği doğrultudan sanki ışık geliyormuş gibi bir yapay ışık kaynağının yerleştirilmesidir. Gündüz süresince bulutlu havalarda da bu ışık kaynakları kısmen veya kademeli yakılarak gündüz oluşan gök ışığına yardımcı ışık sağlanabilir. 

İnsanın hayatı boyunca en fazla zaman geçirdiği mekanlardan biri olan çalışma alanlarının aydınlatılmasında, işlevsellik ve göz sağlığı ön planda olmalıdır. Çalışan kişinin verimini, iş güvenliğini sağlayacak ve gözü rahatsız etmeyecek, homojen aydınlatma uygulama gerekir. 

Genelde ofis aydınlatmalarında fluoresan ışık kaynaklı reflektörlü aydınlatma aygıtları kullanılarak, kamaşma ve parıltının oluşması en aza indirilir. Bürolar ve ofislerde genel aydınlatma ilkelerine uygun sistemler kullanılır. Aynı zamanda ışık kaynaklarının farklı kullanımları da ayrıcalıklı ve özel çalışma alanları yaratır. Kişiye özel olan çalışma alanalarında önemli olan konu, çalışma yüzeyindeki ışıklılık dağılımıdır. Genel bir aydınlatmanın yanı sıra çalışma, okuma, yazma vb. eylemler sırasında farklı bir ışık kaynağına daha ihtiyaç vardır. Bu tip aydınlatmada; kişinin oturma konumuna göre, sol üst taraftan ışığın aydınlatması gerekmektedir.