IP Nedir?

Armatürlerin katı ve sıvı cisimlere karşı koruma göstergesi - (IP Kodu)
IP Koruma sınıfları iki rakamla gösterilir. Birinci rakam katı cisimlere karşı koruma, ikinci rakam ise sıvı cisimlere karşı korumayı gösterir. Koruması yüksek aydınlatma armatürlerinin iç kesimleri daha temiz olucağından, armatürlerin reflektörleri daha iyi bir verim sağlıyacaktır.

Katı Cisimlere Karşı Koruma Sıvı Cisimlere Karşı Koruma
1. sıra Açıklama 2.sıra Açıklama
0 Korumasız 0 Korumasız
1 50 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı 1 Neme karşı Koruma
2 12 m'den büyük katı cisimlere karşı korumalı 2 Maksimum'a kadar düşen sıvılara karşı koruma
3 2,5 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı 3 Yağmur şeklindeki sıvılara karşı koruma
4 1 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı 4 Serpinti şeklindeki sıvılara karşı koruma
5 Toza karşı korumalı 5 Fışkıran sıvılara karşı korumalı
6 Toza karşı tam korumalı 6 Dalgalar karşı korumalı
7 Suya daldırmaya karşı korumalı 
8 Su altında kalmaya karşı korumalı